Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen

MUSAM inngår som del av Vesterålen kulturutvalgs virkefelt. MUSAM arbeider med saker som den enkelte kulturskole eller kulturlivet i en enkelt kommune ikke kan gjennomføre alene, og derfor finner det naturlig å samarbeide om. Kulturskolerektorene utgjør en faggruppe til støtte for koordinator. Avdelingsleder ved MDD-linja, Sortland vgs. inngår også i faggruppen.

MUSAM
21.11.201612:45 kultur

Koordinator Katie Hanken

Fast kontortid
Tirsdag 08:00 - 12:00
Onsdag 08:30 - 15:45

Adresse:
MUSAM
c/o Vesterålen regionråd
Boks 243
8401 Sortland

Telefon: 995 71 685

musam@vestreg.no

Samarbeidsutvalg

 • Hanne Paulsen, Andøy musikk- og kulturskole
 • Julie Willumsen, Bø kulturskole
 • Kari-Ann Olsen Lind, Hadsel kulturskole
 • Beth Jensen, Lødingen kulturskole
 • Veronica Vangen Evensen, Sortland kulturskole (leder)
 • Susanne Pettersen, Øksnes kulturskole
 • Helene Gihle Hilde, Sortland vgs.

Oppgaver

 • Kompetanseutvikling i form av regionale kurs og faglige fora for kulturfaglig ansatte.
 • Koordinere regionale opplæringstilbud rettet mot kulturinteresserte barn og unge i Vesterålen.
 • Opprettholde dialog med regionale aktører innenfor kulturfeltet.
 • Skrive og publisere en regional strategiplan for kulturskolene i Vesterålen og MDD-linja ved Sortland vgs.
 • Hjelpe frem nye initiativ i frivillig kulturliv og fremme utvikling av kulturlivet gjennom musikkpolitisk samarbeid mellom kommunene i Vesterålen.