Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen

Kulturskolesamarbeidet inngår som del av Vesterålen kulturutvalgs virkefelt. Kulturskolesamarbeidet arbeider med saker som den enkelte kulturskole eller kulturlivet i en enkelt kommune ikke kan gjennomføre alene, og derfor finner det naturlig å samarbeide om. Kulturskolerektorene utgjør en faggruppe til støtte for koordinator. Avdelingsleder ved MDD-linja, Sortland vgs. inngår også i faggruppen.

Kulturskolesamarbeidet

Koordinator Alexia Nys

Adresse:
Kulturskolesamarbeidet
c/o Vesterålen regionråd
Boks 243
8401 Sortland

Telefon: 906 99 942
Musam@vestreg.no 

Samarbeidsutvalg

 • Hanne Paulsen, Andøy kulturskole
 • Hanne Sjaastad, Bø kulturskole
 • Stine Sivertsen, Hadsel kulturskole
 • Kjetil Moelv, Lødingen kulturskole
 • Veronica Vangen Evensen, Sortland kulturskole (leder)
 • Susanne Pettersen, Øksnes kulturskole
 • Helene Gihle Hilde, Sortland vgs.

Oppgaver

 • Kompetanseutvikling i form av regionale kurs og faglige fora for kulturfaglig ansatte.
 • Koordinere regionale opplæringstilbud rettet mot kulturinteresserte barn og unge i Vesterålen.
 • Opprettholde dialog med regionale aktører innenfor kulturfeltet.
 • Skrive og publisere en regional strategiplan for kulturskolene i Vesterålen og MDD-linja ved Sortland vgs.
 • Hjelpe frem nye initiativ i frivillig kulturliv og fremme utvikling av kulturlivet gjennom musikkpolitisk samarbeid mellom kommunene i Vesterålen.