Vesterålen kulturutvalg 2015-2019

Vesterålen kulturutvalg er et fagutvalg underlagt Vesterålen regionråds arbeidsutvalg.

Vesterålen kulturutvalg ledes av en av ordførerne, og har et medlem fra hver av eierkommunene.

Politisk utvalg
11.08.201611:55 Vesterålen regionråd

Utvalgsmedlemmer:

Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd - leder
Bente Brunborg, Andøy
Tom Tobiassen, Bø
Britt Solvik, Hadsel
Berit Tunstad, Sortland
Hilde Høydahl Vottestad, Øksnes - nestleder

Varamedlemmer:

Karianne Bråthen, Vesterålen regionråd 
Arne Robert Svendsen, Andøy
Brith-Unni Willumsen, Bø
Rayner Skare Lind, Hadsel
Marthe Hov Jacobsen, Sortland
Knut Reidar Haaheim, Øksnes