Vesterålen kulturutvalg 2019 - 2023

Vesterålen kulturutvalg er et fagutvalg underlagt Vesterålen regionråds arbeidsutvalg.

Vesterålen kulturutvalg ledes av en av ordførerne, og har et medlem fra hver av eierkommunene.

Politisk utvalg
11.08.201611:55 Vesterålen regionråd

Utvalgsmedlemmer:

Knut Andreas Nordmo, Vesterålen regionråd - leder
Rune Stave, Andøy
Berit Hansen, Bø
Viktoria L. Høybakk, Hadsel
Jørun Drevland, Sortland
Yngve Hansen, Øksnes 

Varamedlemmer:

Aina Nilsen, Vesterålen regionråd - nestleder 
Anita Bendiksen, Andøy
Tom Tobiassen, Bø
Rayner Skare Lind, Hadsel
Jim Simonsen Jenssen , Sortland
Silje Kristoffersen, Øksnes