Ingeborg Breines: Fredsarbeid i en krigersk verden

Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Ingeborg Breines: Fredsarbeid i en krigersk verden Start torsdag 30. mars 2017 18:30 Slutt 30. mars 2017 Kategori Kurs/ForedragArrangør LO Vesterålen Kommune Sortland Sted Blåboksen Les mer

torsdag 30. mars 2017 18:30 Kurs/Foredrag
30.03.201718:30 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 30. mars 2017 18:30Kategori Kurs/Foredrag Arrangør LO Vesterålen Kommune Sortland Sted Blåboksen

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00