Fiskarbondekulturen i Øksnes

Øksnes kulturkontor inviterer til nytt foredrag i forbindelse med kulturminneplanarbeidet i Øksnes. Foredragsholder er professor og konsulent for kulturminneplanen, Reidar Bertelsen. Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Fiskarbondekulturen i Øksnes Start onsdag 5. apr 2017 18:00 Slutt 5. apr 2017 20:30 Kategori Kurs/ForedragArrangør Øksnes kulturkontor Kommune Øksnes Sted Museum Nord, avdeling Øksnes, Alsvåg Les mer

onsdag 5. apr 2017 18:00 Kurs/Foredrag
05.04.201718:00 Hilde J. Hansen

Fakta

Dag 1 5. apr 2017 18:00 - 20:30Kategori Kurs/Foredrag Arrangør Øksnes kulturkontor Kommune Øksnes Sted Museum Nord, avdeling Øksnes, Alsvåg

Det jobbes iherdig  med kulturminneplanen  for Øksnes, og som del av denne prosessen legges det opp til flere foredrag om viktig emner i kulturminneplanen. Denne gangen er det  det sjøsida og fiskeriene som skal belyses. 20. april er det kvinnekulturen det skal fortelles om, og foredragsholder vil være Åsa Elstad.  Foredragene er åpene for alle, men spesielt inviteres vertskap og gjestebudsdeltakere i forbindelse med medvirkningen i planarbeidet.  

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00