Tenketank Idrett og friluftsliv i Øksnes

Idrettsrådet, Kulturkontoret og Folkehelsekoordinator i samarbeid med Vesterålen Friluftsråd inviterer til møte for å diskutere hvordan man i kan bli enda bedre når det gjelder idrett og friluftsliv Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Tenketank Idrett og friluftsliv i Øksnes Start onsdag 5. apr 2017 18:00 Slutt 5. apr 2017 20:00 Kategori Friluftsliv / IdrettArrangør Idrettsrådet og kulturkontoret i Øksnes Kommune Øksnes Sted Kommunestyresalen , Øksnes Les mer

onsdag 5. apr 2017 18:00 Friluftsliv / Idrett
05.04.201718:00 Hilde J. Hansen

Fakta

Dag 1 5. apr 2017 18:00 - 20:00Kategori Friluftsliv / Idrett Arrangør Idrettsrådet og kulturkontoret i Øksnes Kommune Øksnes Sted Kommunestyresalen , Øksnes Kontaktperson Robin Lillejord

Etter korte innlegg legges det opp til en debatt om hva som bør vektlegges i forhold til både anlegg og aktivitetr når det gjelder friluftsliv og idrett i Øksnes kommune.

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00