Utstillinga "Mitt landskap"

Utstillinga åpnes den 29. april Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Utstillinga "Mitt landskap" Start lørdag 29. apr 2017 Slutt 9. juni 2017 Kategori UtstillingArrangør Sortland Museum Kommune Sortland Sted Sortland Museum/Åriblå, Kulturfabrikken Les mer

lørdag 29. apr 2017 Utstilling
29.04.201700:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 29. apr 2017 - 9. juni 2017 Kategori Utstilling Arrangør Sortland Museum Kommune Sortland Sted Sortland Museum/Åriblå, Kulturfabrikken

Utstillinga åpnes den 29. april kl 12

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00