Et hav av muligheter: Hva lever vi av etter oljen?

Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Et hav av muligheter: Hva lever vi av etter oljen? Start torsdag 29. okt 2020 19:00 Slutt 29. okt 2020 20:30 Kategori Kurs/ForedragArrangør Sortland Museum Kommune Sortland Sted Kulturkaféen - Kulturfabrikken Les mer

torsdag 29. okt 2020 19:00 Kurs/Foredrag
29.10.202019:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 29. okt 2020 19:00 - 20.30Kategori Kurs/Foredrag Arrangør Sortland Museum Kommune Sortland Sted Kulturkaféen - Kulturfabrikken

Hva skal vi leve av etter oljen? En del av svaret er at skal leve av det vi levde av i 1000 år før vi oppdaget oljen – nemlig fisk. Og grunnen er enkel – Norge har kontroll med sjøområder som er like store som fastlands Vest-Europa, med havområder som inneholder noen av verdens alle største fiskebestander. Vi har verdens nest lengste kyst og er nest størst på eksport av sjømat i verden. Nå eksporterer vi årlig sjømat for mer enn 100 milliarder kroner og våre fiskerier har skapt større verdier for landet vårt enn olje og gassutvinning. Forskere har spådd at norsk marin produksjon vil kunne nå en verdi på 550 milliarder kroner i 2050. Er dette troverdig?

Henning Røed er marinbiolog og forfatter. Han har jobbet i over 30 år med hav, fisk, fiskeoppdrett, klima og miljø. Han har blant annet arbeidet hos Fiskerisjefen i Rogaland, i Miljøverndepartementet, i  WWF – Verdens naturfond og i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Klokka 19 i Kulturkaféen. Billetter kjøpes i døra. Billetter 100 kroner for voksne, barn og unge under 18 år har gratis inngang.

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00