Dagskift: Allsang med Tor Furre og Arild Hansen

Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Dagskift: Allsang med Tor Furre og Arild Hansen Start fredag 23. okt 2020 12:00 Slutt 23. okt 2020 13:00 Kategori Konserter / TeaterArrangør Sortland frivilligsentral Kommune Sortland Sted Kulturkaféen - Kulturfabrikken Les mer

fredag 23. okt 2020 12:00 Konserter / Teater
23.10.202012:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 23. okt 2020 12:00 - 13:00Kategori Konserter / Teater Arrangør Sortland frivilligsentral Kommune Sortland Sted Kulturkaféen - Kulturfabrikken

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00