Kravlekafé

Kravlekafe er en møteplass for foreldre og små barn på Kulturfabrikken. Er du hjemme i foreldrepermisjon? Eller bare kanskje du bare har lyst til å bli kjent med andre småbarnsforeldre i samme livssituasjon? En gang i måneden inviterer Kulturfabrikken til Kravlekafé. Det holdes av et område i Kulturkafeen hvor dere foreldre og små barn kan møtes på dagtid på ukedagene. Det settes fram en myk binge som barna kan være oppi, og de foreldrene som vil kan kjøpe noe å spise eller drikke i Kulturkafeen. Kravlekafé arrangeres månedlig og er gratis å delta på. Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Kravlekafé Start torsdag 22. okt 2020 12:00 Slutt 22. okt 2020 14:00 Kategori Annet / DiverseArrangør Kulturfabrikken Kommune Sortland Sted Kulturkaféen - Kulturfabrikken Les mer

torsdag 22. okt 2020 12:00 Annet / Diverse
22.10.202012:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 22. okt 2020 12:00 - 14:00Kategori Annet / Diverse Arrangør Kulturfabrikken Kommune Sortland Sted Kulturkaféen - Kulturfabrikken

Kravlekafé vil være åpen for inntil 50 publikummere i Kulturkaféen. Når du ankommer skriver du deg opp på liste, slik at vi har oversikt over antall og hvem som er tilstede. "Gjestelista" oppbevares i fire uker av smittevernhensyn og makuleres deretter. Kulturfabrikken følger ellers smittevernreglene med økt renhold, økt avstand mellom bord i Kulturkaféen og tilgjengelig håndsprit. Om du ikke ønsker å ha barnet i de myke bingene eller på gulvet kan du bruke de nyvaskede barnestolene eller selvfølgelig ha barnet i vogna eller på fanget.

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00