Fiskernes dag i Øksnes

En markering for omkomne fiskere på havet. Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Fiskernes dag i Øksnes Start søndag 2. aug 2020 Slutt 2. aug 2020 Kategori Annet / DiverseArrangør Øksnes menighet, Øksnes Fiskarlaget og Fiskarkvinnelaget. Kommune Øksnes Sted Øksnes kirke/leirskole Les mer

søndag 2. aug 2020 Annet / Diverse
02.08.202000:00 Hilde J. Hansen

Fakta

Dag 1 2. aug 2020 00:00Kategori Annet / Diverse Arrangør Øksnes menighet, Øksnes Fiskarlaget og Fiskarkvinnelaget. Kommune Øksnes Sted Øksnes kirke/leirskole

En lang tradisjon holdes i hevd i Øksnes. Denne søndagen markeres Fiskernes dag på Skogsøya med gudstjeneste og kransnedleggelse.

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00