Barnas eventyrstund -Den virtuelle Kulturfabrikken

Hver mandag klokka 15 inviterer Sortland bibliotek til digital eventyrstund. Er du glad i å bli lest for? Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Barnas eventyrstund -Den virtuelle Kulturfabrikken Start mandag 25. mai 2020 15:00 Slutt 25. mai 2020 Kategori Annet / DiverseArrangør Sortland bibliotek Kommune Sortland Sted Bibliotekets Facebook-side Les mer

mandag 25. mai 2020 15:00 Annet / Diverse
25.05.202015:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 25. mai 2020 15:00Kategori Annet / Diverse Arrangør Sortland bibliotek Kommune Sortland Sted Bibliotekets Facebook-side

Følg med på biblitotekets facebook - noen torsdager vil det dukke opp bonus-eventyr. Biblioteket ønsker både små og store lyttere velkommen!

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00