Fortellerdagan i Vesterålen

Fortellerkunsten og de gode historiene blir dyrket i fiskeværet Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Fortellerdagan i Vesterålen Start torsdag 3. sept 2020 Slutt 6. sept 2020 Kategori Annet / DiverseArrangør Øksnes kommune, Campus Nyksund og innbyggerne i Nyksund Kommune Øksnes Sted Nyksund Les mer

torsdag 3. sept 2020 Annet / Diverse
03.09.202000:00 kultur

Fakta

Dag 1 3. sept 2020 - 6. sept 2020 Kategori Annet / Diverse Arrangør Øksnes kommune, Campus Nyksund og innbyggerne i Nyksund Kommune Øksnes Sted Nyksund

Fortellerdagan i Nyksund er blitt arrangert annethvert år de siste 16 årene, og 3. til 6. september vil fortellerkunsten og de gode historiene på nytt bli dyrket i fiskeværet. – Festivalen er et samarbeid mellom kulturkontoret i Øksnes, Kultursamarbeidet i Vesterålen, Nordnorsk Fortellerforum, Campus Nyksund og innbyggerne i Nyksund.

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00