Grenseløs Vesterålen 2024 - Åpen workshop

Kultursamarbeidet i Vesterålen inviterer til åpen workshop den 31. mars for å samle innspill til nye kulturprosjekter for Vesterålen og kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024. Tittel Start Slutt Kategori Tittel Grenseløs Vesterålen 2024 - Åpen workshop Start Slutt Kategori Les mer

01.01.197000:00 kultur

Fakta

Vi ønsker å benytte oss av anledningen til å samle alle relevante aktører som har lyst til å være med å utvikle Vesterålen til det beste for regionens innbyggere, både nå og i fremtiden. Hvem ønsker vi å være om 5 til 10 år, og hvordan kan vi komme dit gjennom kultursamarbeid?

Du inviteres til en åpen workshop og prosess hvor vi idémyldrer sammen og tar inn alt av innspill og forslag. I tillegg ønsker vi å knytte miljøer og aktører sammen i relevante prosjekter og arbeidsgrupper som kan ta arbeidet videre etter workshoper.

PROGRAM:
Registrering ved ankomst
Kort presentasjon av Bodø 2024- mulighetsrommet
Presentasjon av Kultursamarbeidet i Vesterålen
Presenstasjon av Prosessdesign/rammeverk for workshop
Idémyldring og workshop
Etablering av prosjektgrupper

MÅLGRUPPER: Kunst- og kulturvirksomheter, næringsliv, frivillige lag og foreninger, ungdomsråd, eldreråd, kommuner, primus motorer og nysgjerrige Vesterålinger som har lyst til å påvirke vår felles hverdag nå og i fremtiden.

Har du spørsmål i forkant av workshopen? Har du lyst å koble deg på, men ikke har tid denne dagen? Ta kontakt med oss i Kultursamarbeidet så får vi koblet deg på

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00