Åpning: Conventus - møte mellom samiske kunstnere

Åpning av utstilling i Galleri Ariblå. Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Åpning: Conventus - møte mellom samiske kunstnere Start lørdag 21. mars 2020 12:00 Slutt 21. mars 2020 Kategori Annet / DiverseArrangør Sortland kunsforening Kommune Sortland Sted Galleri Ariblå, Kulturfabrikken Les mer

lørdag 21. mars 2020 12:00 Annet / Diverse
21.03.202012:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 21. mars 2020 12:00Kategori Annet / Diverse Arrangør Sortland kunsforening Kommune Sortland Sted Galleri Ariblå, Kulturfabrikken

Utstillingen danner et møte mellom kunstnere fra ulike perioder og ulike generasjoner av samiske kunstnere, fra John Savio (f. 1902) til Ragna Misvær Grønstad (f. 1984), som har det til felles at de arbeider med ulike grafiske teknikker. Utstillingens tittel Conventus er hentet fra et tresnitt av Geir Tore Holm; ordet kan ha ulike betydninger, hvorav to er møte og samling.

Kunstnere:
Thomas Colbengtson, Eva Eira, Aage Gaup, Ragna Misvær Grønstad, Trygve Lund Guttormsen, Geir Tore Holm, Arnold Johansen, Iver Jåks, Oddmund Kristiansen, Hans Ragnar Mathisen, Inga Nordsletta Pedersen, John Savio, Katarina Pirak Sikku, Lena Stenberg og Kristin Tårnesvik.

Det kuratoriske arbeidet med utstillingen er et samarbeid mellom SDG og Se Kunst i Nord-Norge. Kuratorer: Kristoffer Dolmen og Elise Cosme Hoedemakers.

Utstillingen er et samarbeid mellom Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter for samtidskunst og RDM/Samisk Kunstmagasin i Karasjok. Det tverrfaglige samarbeidet er støttet av Kulturrådet og er del av prosjektet: Samisk metode for kunstformidling 2019 – 2021.

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00