Avslutningskonsert i fordypningstilbud i musikk

Hva gjør ungdommer 12-15 år på lørdager? Denne gjengen har dette skoleår møtes på musikklinja til intense samspill-øvinger, og nå er de klare til å dele med publikum det de har jobbet med i vinter. Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Avslutningskonsert i fordypningstilbud i musikk Start lørdag 14. mars 2020 15:00 Slutt 14. mars 2020 Kategori Konserter / TeaterArrangør MUSAM Kommune Sortland Sted Møysalen, Kulturfabrikken Les mer

lørdag 14. mars 2020 15:00 Konserter / Teater
14.03.202015:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 14. mars 2020 15:00Kategori Konserter / Teater Arrangør MUSAM Kommune Sortland Sted Møysalen, Kulturfabrikken

De deltar på det som heter «Fordypningstilbud i musikk» som er et regionalt kulturtilbud til dyktige musikkelever. Det er MUSAM ved Vesterålen Regionråd som skaper tilbudet i samarbeid med kulturskolene i Vesterålen og Musikklinja ved Sortland videregående skole. Det er sjette året Vesterålen har et slikt tilbud, og det er 13 ungdommer som deltar fra kommunene i Vesterålen og Lødingen.

Arr.: MUSAM, Kulturskolene i Vesterålen og Musikklinja ved Sortland vgs

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00