Uregjerlig arv

«Arv» inviterer til å tenke nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig skillet mellom søppel og kulturminne, og kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å bevare? Med andre ord, kan vi velge bort brysomme ting og dermed rense kulturarven for det feilslåtte, stygge eller ubehagelige? Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Uregjerlig arv Start lørdag 11. jan 2020 11:00 Slutt 14. mars 2020 15:00 Kategori UtstillingArrangør Sortland museum Kommune Sortland Sted Galleri Ariblå, Kulturfabrikken Les mer

lørdag 11. jan 2020 11:00 Utstilling
11.01.202011:00 Mona Dahl

Fakta

Dag 1 11. jan 2020 11:00 - 14. mars 2020 15:00Kategori Utstilling Arrangør Sortland museum Kommune Sortland Sted Galleri Ariblå, Kulturfabrikken

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00