LATERNA MAGICA - Filmfestival for barn og unge

Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel LATERNA MAGICA - Filmfestival for barn og unge Start fredag 18. nov 0219 Slutt 24. nov 2018 Kategori Annet / DiverseArrangør Kultursamarbeidet i Vesterålen, Kulturfabrikken Sortland, m.fl. Kommune Sortland Sted Kulturfabrikken Sortland Les mer

fredag 18. nov 0219 Annet / Diverse
Besøk nettside
18.11.21900:00 kultur

Fakta

Dag 1 18. nov 0219 - 24. nov 2018 Kategori Annet / Diverse Arrangør Kultursamarbeidet i Vesterålen, Kulturfabrikken Sortland, m.fl. Kommune Sortland Sted Kulturfabrikken Sortland Kontaktperson Margrethe Berntsen Epost kulsam@vestreg.no

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00