Anette ny leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen.

«Vi er veldig glade for å kunne ønske Anette Tunheim Jakobsen velkommen hjem til Vesterålen som leder for Kultursamarbeidet», sier sekretariatsleder ved Vesterålen regionråd Bianca Maria Johansen. Anette tiltrer stillingen i februar 2020. Tittel Start Slutt Kategori Tittel Anette ny leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Start Slutt Kategori Les mer

01.01.197000:00 kultur

Fakta

Anette kommer fra stillingen som leder for Tvibit musikk i Tromsø. Her har hun jobbet med prosjektog prosessledelse innen kulturnæringen. I tillegg er Anette et kjent navn innen kulturlivet i NordNorge kjent som musiker i Taigatrost, og hun var sentral i etableringen av Insomnia musikkfestival i Tromsø.
Anette kommer opprinellig fra Sigerfjord i Sortland.
«Jeg har levd og åndet for kulturlivet i nord gjennom mitt virke i Tromsø kommune, Tvibit og Insomniafestivalen» forteller Anette. «Jeg gleder meg nå til å ta fatt på oppgaven som leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen og bli kjent med alle aktørene. Ikke minst blir det spennende å flytte hele familien fra Tromsø og hjem til Vesterålen. Kulturen er grenseløs, og jeg mener samarbeid er nøkkelen for å sammen kunne skape den regionen vi alle ønsker å bo i.»
«Anettes bakgrunn gjør henne til en ressurs for kulturarbeidet i Vesterålen. Hun brenner for kultur som en samfunnsutvikler, og har lang erfaring med å jobbe inkluderende med barn og ungdom i utviklingsprosjekt. Hennes erfaring og engasjement gjør henne kompetent til å lede Kultursamarbeidet inn i fremtiden», avslutter Bianca.

Stina Grønbech

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00