Åpent på Nordtun gård i sommer

Kafé med hjemmebakte kaker. Gårdsbutikk med salg av egenprodusert ost og andre matprodukter, som blant annet kan kombineres med oster. Du vil også finne et utvalg gaveartikler og litt husflid. På gården finnes det mange ulike dyr, blant annet lamaer! Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel Åpent på Nordtun gård i sommer Start lørdag 1. juni 2019 12:00 Slutt 31. aug 2019 18:00 Kategori Annet / DiverseArrangør Nordtun gård Kommune Andøy Sted Nordtun gård, Bø Les mer

lørdag 1. juni 2019 12:00 Annet / Diverse
Besøk nettside
01.06.201912:00 kultur

Fakta

Dag 1 1. juni 2019 12:00 - 31. aug 2019 18:00Kategori Annet / Diverse Arrangør Nordtun gård Kommune Andøy Sted Nordtun gård, Bø

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00