REGINEDAGAN 2019

Årlig kulturfestival i Bø. En kulturfestival som er inspirert av den nordnorske eventyrdronningen Regine Nordmanns liv og diktning Tittel Start Slutt Kategori Arrangør Kommune Sted Tittel REGINEDAGAN 2019 Start lørdag 20. juli 2019 Slutt 28. juli 2019 Kategori Annet / DiverseArrangør Bø Kunst- og kulturstrømkomité Kommune Sted Bø i Vesterålen Les mer

lørdag 20. juli 2019 Annet / Diverse
20.07.201900:00 kultur

Fakta

Dag 1 20. juli 2019 - 28. juli 2019 Kategori Annet / Diverse Arrangør Bø Kunst- og kulturstrømkomité Kommune Sted Bø i Vesterålen

En 9 dager lang folkefest til minne om Regine Nordmann. Festivalen har en svært allsidig og variert innhold med arrangement som passer for alle! Veldig mange utflyttede bøfjerdinger passer på å legge sine ferieuker til nettopp denne tiden for å få med seg festivalen.  Folketallet i Bø dobler seg på slutten av juli av denne grunnen. På programmet i år finner du blant annet motbakkeløpet Vetten Opp, fiskekonkurranse, markedsdag, konserter, teaterverksted, filmvisning, litterær salong, lygarkveld, familietur til Sinahula, kunstutstilling, æventyrsti, bokbad og båtturer!

Informasjon

Ansvarlig for kulturkalenderen er kulturkontorene og Kultursamarbeidet i Vesterålen. Redaktør for den regionale kulturkalenderen er Margrethe Berntsen som kan kontaktes på mail-adresse: kulsam@vestreg.no eller på telefon: 76 11 15 00.

Lag og foreninger som ønsker å publisere arrangementer i kulturkalenderen bes kontakte kulturkontoret i egen kommune innen den 20. i måneden før den aktuelle måneden, eller meld inn her:

Meld inn kulturarrangementer her.

For arrangører som ønsker å melde inn arrangementer til egen kommune, kan de bruke følgende mail-adresser/ telefonnummer:

Innmeldinger til kulturkalenderen: Mailadresse: Tlfnr til kommunens sentralbord:
For innmeldinger i Andøy postmottak@andoy.kommune.no 76 11 50 00
For innmeldinger i Bø post@boe.kommune.no 76 11 43 00
For innmeldinger i Hadsel postmottak@hadsel.kommune.no 76 16 40 00
For inmeldinger i Sortland postmottak@kulturfabrikkensortland.no
For innmeldinger i Øksnes postmottak@oksnes.kommune.no 76 18 50 00