Retningslinjer for regional og lokal kulturkalender

Arrangementer som tas med i den regionale kulturkalenderen:

Kulturarrangementer, utstillinger, idretts- og friluftsarrangement, forestillinger, kurs, foredrag og treff med kulturrelevans der man klart forventer deltakelse utover eget lokalsamfunn og egen kommune. Kulturkalenderen tar inn rene konserter på utestedene, men ikke opplysninger om danseband på restauranter og offentlige fester.

Små lokale arrangementer legges i den lokale kulturkalenderen til den enkelte kommune.

Eksempler på slike arrangementer er bingo, ordinære basar, julebord/fester arrangert primært for medlemmer av en enkelt organisasjon eller bygd, ordinære gudstjenester, idrettsarrangementer med deltakere bare fra egen kommune, arrangementer av juletrefest og lignende. Det samme gjelder rent kommersiell informasjon om danseband på restauranter og på offentlige fester.

Arrangement