Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2016-2019

Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2016-2019 er behandlet av alle eierkommunene og vedtatt av Vesterålen regionråds arbeidsutvalg .

14.02.201810:21 kultur

Visjon, mål og strategier:

Visjon

Kultursamarbeidet – ei arena for nyskapning, inspirasjon og godt samspill i Vesterålen

 

Verdier:

kreativitet – kvalitet – engasjement – samhørighet - bærekraft

 

Mål

 • Gode kunst- og kulturopplevelser i Vesterålen
 • Tilrettelegge for en aktiv fritid fra fjære til fjell
 • Bygge nettverk for utvikling og god ressursutnyttelse i Vesterålen
 • Synliggjøre og skape stolthet over kulturens betydning i utviklingen av Vesterålsregionen

 

 Strategier

 Gode møteplasser for alle

 • Kultur- og friluftsaktiviteter som en naturlig arena for bredde og mangfold
 • Styrke kontakt mellom kulturaktører og flerkulturelle miljøer
 • Skape arenaer for samhandling mellom offentlig kultursektor og det frivillige kulturlivet
 • Senke terskelen for deltakelse i kultur- og friluftsaktiviteter
 • Utvikle flere nærmiljøanlegg tilrettelagt for friluftsliv

 Ung kultur

 • Videreutvikle en arena for unge filmskapere
 • Spennende friluftsopplevelser for unge i Vesterålen
 • Skape en arena for unge som ønsker å fordype seg innen kulturskolefagene
 • Sikre medvirkning og ansvarliggjøring av unge i regionale kulturprosjekter

 Nyskapning

 • Formidle kunst og kultur på nye plattformer
 • Øke deltakelsen i friluftsliv ved hjelp av ny teknologi
 • Utvikle nye kulturprosjekter i Vesterålen
 • Utvikle en ny modell for sikring, tilrettelegging og forvaltning av regionens friluftsområder

 Utveksling og nettverk

 • Initiere internasjonale kulturprosjekter for erfaringsdeling og utvikling av kulturutøvere og kulturarbeidere i Vesterålen
 • Etablere et internasjonalt nettverk som kan inspirere til kreativitet og nyskapning
 • Styrke kulturkompetansen og nettverket i Vesterålen
Bjørn Eide
LUXe på Elvelangs og bekk-i-mellom 2016
Kultursamarbeidet
Filmkurs 2017
Medieelever
Filmfestivalen Laterna Magica 2017
Vibeke Suhr
Vinterlys på Steiroheia 2018
Medieelever
Musikklinjeelever på Filmfesten 2017