Møteplan

Møteplan for Vesterålen kulturutvalg og Kultursjefkollegiet

13.12.201612:18 kultur

2020

Vesterålen kulturutvalg

14. april

22. mai


Kultursjefkollegiet

Møtetidspunkter ikke fastsatt enda.


Årsmøte i Vesterålen regionråd

25. mai