Møteplan

Møteplan for Vesterålen kulturutvalg og Kultursjefkollegiet

13.12.201612:18 kultur

Vesterålen kulturutvalg

2022

10. mai (epostbehandling)

9. juni

14.oktober

8.desember

2021

26. februar

20. april

11. juni

7. desember


Kultursjefkollegiet

Kl 12.00 hver onsdag. Kontakt Anette Tunheim Jakobsen om du ønsker å delta i møte med oss/ har innspill til saksliste.


Årsmøte i Vesterålen regionråd

September 2022, dato kommer