Møteplan

Møteplan for Vesterålen kulturutvalg og Kultursjefkollegiet

13.12.201612:18 kultur

Vesterålen kulturutvalg

2022

10. mai (epostbehandling)

9. juni

2021

26. februar

20. april

11. juni

7. desember


Kultursjefkollegiet

Kl 12.00 hver onsdag. Kontakt Anette Tunheim Jakobsen om du ønsker å delta i møte med oss/ har innspill til saksliste.


Årsmøte i Vesterålen regionråd

31. mai 2022