Kultursamarbeidet

Gjennom kultursamarbeidet løser kommunene i Vesterålen en rekke kulturoppgaver i fellesskap. Oppgavene spenner fra kulturskolesamarbeid, friluftsliv, film, kulturhistorisk formidling og internasjonalt kultursamarbeid. I mange sammenhenger fungerer Kultursamarbeidet som en arena for kulturelle utviklingsprosjekt. Mye av arbeidet drives som forsøk, og skjer gjerne i samspill mellom flere partnere. Partnerne kan bl.a. være ulike lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, helsesektor, oppvekstsektor og/eller næringsliv.

40 år med samarbeid!

Tanken bak Kultursamarbeidet i Vesterålen har siden oppstarten i 1983 vært å se på vesterålsregionen som en enhet med rundt 30 000 innbyggere. Til sammen har regionen ressurser og kraft til å skape kvalitet og mangfold innenfor kulturfeltet. Det å utvikle gode kultur- og friluftstilbud bør være like selvfølgelig for distriktene som for mer tettbygde strøk.

Kultursamarbeidet har intill 1.mai 2023 vært politisk styrt av Vesterålen kulturutvalg, og drevet til daglig av et sekretariat med 1,5 årsverk. MUSAM - kulturskolesamarbeidet og Vesterålen friluftsråd er organisatorisk lagt under Kultursamarbeidet.

Fra og med 1. mai 2023 drives Vesterålen kultursamarbeid som et kommunalt oppgavefelleskap og eies av kommunene med 1/5 eierandel hver. Kultursamarbeidet rommer fortsatt Kulturskolesamarbeidet (MUSAM), men Friluftsrådet er skilt ut som et eget oppgavefellesskap.

Andre faste innsatsområder Kultursamarbeidet har er filmfestivalen Laterna Magica.

Kultursamarbeidet er vertskap for Sceneinstruktøren i Vesterålen (Nordland fylkeskommune er arbeidsgiver).