Vesterålen kulturutvalg 2019 - 2023

Vesterålen kulturutvalg er et fagutvalg som har vært underlagt Vesterålen regionråds arbeidsutvalg.

Vesterålen kulturutvalg ledes av en av ordførerne, og har et medlem fra hver av eierkommunene. Vesterålen Kulturutvalg hadde sitt siste møte 28.04.2023. Vesterålen Kultursamarbeid er nå adskilt fra det politiske samarbeidet og har fått et nytt styre bestående av administrative ansatte i kommunene. Se egen meny for styresammensetning.

Politisk utvalg

Utvalgsmedlemmer:

Knut Andreas Nordmo, Vesterålen regionråd - leder
Rune Stave, Andøy
Berit Hansen, Bø
Jacob Jacobsen, Hadsel
Jørun Drevland, Sortland
Yngve Hansen, Øksnes 

Varamedlemmer:

Aina Nilsen, Vesterålen regionråd - nestleder 
Anita Bendiksen, Andøy
Tom Tobiassen, Bø
Rayner Skare Lind, Hadsel
Ann Cathrin Stavseth , Sortland
Silje Kristoffersen, Øksnes