Møteplan

Møteplan for Vesterålen kommunalt oppgavefelleskap for kultur- Vesterålen kultursamarbeid

Styret- og representantskapsmøter

Her finner du planlagte møter, saksdokument og protokoller for våre møter i styret og representantskapet. 

Møteplan for 2023:

De neste planlagte møtene for styret er satt til 16. august og 27. september.

 

2022

10. mai (epostbehandling)

9. juni

14.oktober

8.desember

 

2021

26. februar

20. april

11. juni

7. desember


Kultursjefkollegiet

Kl 12.00 hver onsdag. Kontakt Anette Tunheim Jakobsen om du ønsker å delta i møte med oss/ har innspill til saksliste.


Årsmøte i Vesterålen regionråd

September 2022, dato kommer