Kontaktinfo

Det regionale kultursekretariatet utgjør sammen med de fem kommunale kulturadministrasjonene et nettverk. Kultursjefene/-konsulentene har et kollegium med jevnlige møter.

Kultursjefskollegiet

Andøy: Sindre Wolf Tlf: 76 11 50 00  
E-post: sindre.wolf@andoy.kommune.no

Bø: Kine Johnsen Tlf: 76 11 42 00 
E-post: kine.johnsen@boe.kommune.no

Hadsel: Stina Helene Gustavsen Tlf: 76 16 40 00
E-post: stina.h.gustavsen@hadsel.kommune.no

Sortland: Tone Toften Tlf: 76 10 92 43
E-post: tone.toften@kulturfabrikkensortland.no

Øksnes: Susanne Pettersen Tlf: 76 18 50 00
E-post:susanne.pettersen@oksnes.kommune.no

Kultursamarbeidet: Anette Tunheim Jakobsen. Tlf: 971 777 47
E-post: anette.jakobsen@vestreg.no

Kultursjefskollegiet på Stortinget 2016
Kultursjefkollegiet og kulturpolitikere i Donegal 2016