Møte med Vesterålen

Informasjonsserien Møte med Vesterålen – en veiviser til historia presenterer 23 steder som til sammen gir et helhetlig bilde av en mangfoldig kultur. Sporene i landskapet gir historia liv. Du inviteres til spennende reise inn i et kontrastfylt landskap.

Møte med Vesterålen
12.08.201609:54 Vesterålen regionråd

Velkommen til informasjonsserien Møte med Vesterålen - en veiviser til historia Norsk versjon
Welcome to the informational series An Encounter with Vesterålen - a guide to history in english
Informationsreihe Begegnung mit Vesterålen: Willkommen zu einem kulturhistorischen Streifzug deutsch