Ung kulturstrøm

Med Ung kulturstrøm vil Kultursamarbeidet bidra til å øke ung kulturproduksjon i Vesterålen

Ung kulturproduksjon

Ung kulturstrøm er på mange måter en revitalisering av Kultursamarbeidets tidligere prosjekt, Tilbakestrøm. Tilbakestrøms nettverket vil være grunnmuren i Ung kulturstrøm, men vi vil også åpne for flere unge kulturprodusenter og kulturutøvere kan ta del i prosjektet.

Ung kulturstrøm skal ha fokus på å legge til rette for ung kulturproduksjon i Vesterålen. Vi vil fortsatt legge til rette for at unge kulturutøvere skal være leverandører til kulturproduksjoner i Vesterålen. I tillegg ønsker vi å øke produsentkompetansen til unge utøvere. Vi ønsker videre å holde kontakt med tilbakestrømmere, og ha spesielle ordninger som tilbakestrømmere kan søke på. I tillegg vil unge kulturprodusenter og kulturutøvere (i alderen 14-19 år) som bor i Vesterålen, og tilbakestrømmere som har flyttet hjem (og som fortsatt er under 35 år) få ta del i nettverket Ung kulturstrøm.

I Ung kulturstrøm tilbyr vi nå 3 ordninger for Tilbakestrømmere:

  • Produksjonsresidense - i samarbeid med kulturkontorene tilbyr vi produksjonsresidense. Kulturfabrikken har sommer residense, mens kulturkontorene i Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes tar imot direkte forespørsler fra Tilbakestrømmere.
  • Prosjekttilskudd - tilbakestrømmere kan søke prosjekttilskudd knyttet til egne prosjekter de ønsker å gjennomføre i tilknytning til festivaler og kulturdager i Vesterålen. Med dette ønsker vi å stimulere til flere unge produksjoner i de etablerte kulturarrangementene i Vesterålen. Tilbakestrømmere som har vært registrert hos oss, er under 35 år og som er flyttet hjem, kan også søke på denne ordningen. Man kan søke om inntil kr. 10.000,-. To søknadsfrister pr. år.
  • Kunnskapsdeling - kulturorganisasjoner/-arrangører i Vesterålen og tilbakestrømmere kan søke om å få dekket kostnader på inntil kr 5.000 pr. tilbakestrømmer for å bruke tilbakestrømmere som instruktører/mentorer for unge i alderen 14-19 år (grupper) som bor i Vesterålen (gjelder ikke DKS-prosjekt).

Kultursamarbeidet er godkjent som senderorganisasjon gjennom Voluntørtjenesten (Aktiv ungdom). Vi ønsker å samarbeide med andre kulturorganisasjoner i Europa, og håper på å sende unge vesterålinger (17-30 år) som frivillige til disse organisasjonene. Dette vil være en ny mulighet for unge i Vesterålen som er tilknyttet kultursektoren.

17. august 2017 inviterte vi til dialogseminar for å få fram nye ideer til innhold i Ung kulturstrøm. Målet med seminaret var å få innspill på hvordan vi kan styrke ung kulturproduksjon i Vesterålen, og hvordan vi best kan etablere og drive dette nettverket. Dialogseminaret var for unge mellom 14-35 år, men også voksne som arbeider med ungdom var velkommen.