Kultur- og Naturuka i Vesterålen

Kul Tur – Kultur- og Naturuka i Vesterålen ble etablert i 2015 i forbindelse med friluftslivets år. Formålet med uka er å sette fokus på natur- og kulturopplevelser, gjerne i samme arrangement. Hovedarrangør er Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen friluftsråd. Med på laget har vi mange samarbeidspartnere.

Det er ikke fastsatt dato for Kultur- og Naturuka i Vesterålen 2020.

Kort historikk om uka:

Den første uka ble arrangert i september 2015, men Elvelangs og bekk-i-mellom som hovedarrangement. Det ble også foredrag, seniorturer, Naturens spiskammer, fortelling i friluft m.m. Uka hadde 1500 deltakere, og ble oppsummert som vellykket. 450 deltok på Elvelangs og bekk-i-mellom på Melbu.

I 2016 ble Kultur- og Naturuka i Vesterålen arrangert med videreføring av noen av arrangementene fra 2015, samt noen nye arrangement. Hovedarrangementet var fortsatt Elvelangs og bekk-i-mellom, med 1000 besøkende. Nytt i 2016 var Ordførerens tur. Alle ordførerne gjennomførte tur i sin kommune med kulturinnslag. 

I 2017 reduserte vi antall dager i Kul Tur og satset i hovedsak på seniorturer, Ordførerens tur og Elvelangs og bekk-i-mellom.

 

Mer om Elvelangs og bekk-i-mellom
Arrangeres en fredagskveld i september på Melbu. Hovedarrangør er Kultursamarbeidet i Vesterålen, Vesterålen friluftsråd, Museum Nord og frivillige enkeltpersoner og frivillige organisasjoner i Vesterålen.

Her kan du bli med på en magisk vandring i kveldslyset - med start når det ennå er lyst, og avslutning i fullt mørke. Den 1,5 kilometer lange løypa rundt Melbu Hovedgård er lyssatt med fakler og andre lysinstallasjoner. Langs stien vil publikum også få opplevelser fra flere av Vesterålens fantastiske kultur og idrettsliv. Vandringen starter ved Andedammen ved Melbu kirke og avsluttes ved Kos & Amfi. Løypa kan gås flere ganger.

 

Gamle uteleker og Skattekisteviser i Bjørklundparken 2015
Elvelangs og bekk-i-mellom 2015