Hva er Tilbakestrøm

Tilbakestrøm er et regionalt prosjekt som holder kontakt med utflyttede unge kunstnere og kulturarbeidere fra Vesterålen. Prosjektet drives av Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Tilbakestrøm

Prosjektet Tilbakestrøm er rettet mot utflyttede unge vesterålinger i alderen 20-35 år som enten studerer eller arbeider innfor kunst-, kultur- eller mediefeltet. Vi ønsker at de unge skal se på Vesterålen som en region som er spennende å vokse opp i, og flott å komme hjem til for kortere eller lengre tid.

Gjennom Tilbakestrøm kan tilbakestrømmere søke om prosjektmidler for å komme hjem til Vesterålen med sitt prosjekt. Kulturlivet i Vesterålen kan i tillegg søke om reisestipend for å hente hjem en tilbakestrømmer til sin konsert, utstilling, kulturarrangement etc. Kultursamarbeidet har registrert ca. 80 tilbakestrømmere som vi holder kontakt med. Enkelte ganger har vi også kjørt felles prosjekter for tilbakestrømmere. Siste felles prosjekt var forestillingen «Motstrøms» i 2013,  som var Kultursamarbeidets markering av 30 år. Også tilbakestrømmere har fått tatt del i vårt internasjonale kultursamarbeid med Øst-Island og Donegal.

Bakgrunn
Prosjektet startet med «Tilbakestrømsdager» i 2000 inspirert av metaforen «Golfstrømmen» og finansiert av kommunene, fylkeskommune og Norsk kulturråd. Oppfølgingen ble først finansiert gjennom statlige tilskudd fra tusenårsmarkeringen/hundreårsmarkeringen, og fra 2006 gjennom partnerskapsavtalen mellom fylkeskommunen og regionrådet.