Folkemusikk inn i Framtida

Folkemusiker og daværende MUSAM-koordinator Sigrid Randers-Pehrson gjennomførte prosjektet «Folkemusikk inn i framtida» med flere underprosjekter mellom 2011 og 2014.

Prosjekt musam

Danseslått i danseslott
Sammen med lokale musikere ble det satt sammen et notehefte med danseslåtter/folketoner fra Nord-Norge. Heftet ble gitt ut i 2011, og målgruppen var barnegrupper, kulturskoler og spelemannslag. Dette heftet er tilgjengelig for salg hos Vesterålen regionråd.

Rimur og rokk
I 2013 og 2014 ble det gjennomført et utvekslingsprosjekt med ungdomsgrupper fra Vesterålen og fra Vopnafjordur på Øst-Island. I 2013 reiste ungdommer fra Vesterålen til Island og deltok på en workshop med folkemusikk som tema. I 2014 var det gjenvisitt fra Island, og det ble gjennomført en workshop og holdt en konsert på Sortland.

Kvitare enn svanen 2
Boka Kvitare enn svanen som kom ut i 2003 representerte et viktig innsamlingsarbeid av folkemusikk i Vesterålen. I 2013 og 2014 jobbet Sigrid Randers-Perhson med å samle inn materiale til bok nummer 2 i serien. Boka har fått tittelen «Mitt stille kammer» og venter nå på støtte til å bli gitt ut.