Bokbussen i Vesterålen

Bokbussen i Vesterålen ble opprettet i 1986. En unik ordning med interkommunalt samarbeid mellom de fem kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Et foregangsprosjekt som ble belønnet med prisen «Årets bibliotek i 1990».

Bakgrunn for etableringen av bokbussen i Vesterålen var nedlegging av flere kommunale bibliotekfilialer. Mens bokbussen betjente utkanten av kommunenes sentrum og tilliggende skoler og barnehager, kunne man konsentrere den daglige driften om ett bibliotek i hver kommune.

Bokbussen i Vesterålen har som formål å sørge for et desentralisert bibliotektilbud i hele Vesterålen. Tilbudet er godt kjent, og har over 100 stoppesteder. Bokbussen besøker hver kommune i Vesterålen 10 ganger i året. Bøkene eies av bibliotekene i Vesterålen, og byttes ut ved jevne mellomrom. Ny buss ble kjøpt inn i 1999, og den ble døpt av daværende ordfører i Sortland, Ingolf Markussen. Bussen ble «døpt» Gulliver.

I 2011 markerte Bokbussen 25 år med et seminar for å gi påfyll og ideer til hvordan bokbussen kan seile videre de neste 25 årene. Så mange år ble det ikke, for i 2015 bestemte arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd at Bokbussen skulle legges ned i løpet av året.