Kulturkontakt Vesterålen

Prosjektet Kulturkontakt Vesterålen: internasjonalt samarbeid er en oppfølging av kontakten som er utviklet de siste årene mellom Vesterålen, Øst-Island og Donegal i Irland. Prosjektets varighet: 2011-2014.

Internasjonalt samarbeid

Bakgrunn
Prosjektet Kulturkontakt Vesterålen: Internasjonalt samarbeid bygger på samarbeidet som har utviklet seg mellom Vesterålen, Donegal og Øst-Island. Kulturkontakt Vesterålen startet 1. oktober 2011, og ble avsluttet i desember 2014. Prosjektets visjon er å styrke Vesterålen som en moderne region med internasjonale kulturkontakter. Prosjektleder: Erik Bugge.

Bak prosjektet står Vesterålen kulturutvalg, som planmessig har arbeidet med internasjonalt kultursamarbeid fra 2000. Kulturkontakt Vesterålen er et videreutviklingsprosjekt som bygger på erfaringer gjennom ti år.

Prosjektet inngår i kultursatsingen Kunst- og kulturstrøm Vesterålen som har Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde. Flere delprosjekter inngår i satsingen slik som Artist-in-Residency Vesterålen, Rytmefôr og Triangelforankring.

Prosjektet skal videreutvikle samarbeidet som er etablert med Donegal og Øst-Island. Det er konsentrert om seks hovedoppgaver. Videreutvikling av samarbeidet med Donegal og Øst-Island og ev. distrikter i andre land, utprøving av muligheter innenfor kultur – reiseliv, vurdere deltakelse i EU-partnerskap, utprøve samarbeid med eksportrettet næringsliv, informere om støtteordninger til internasjonalt kultursamarbeid og læringsopphold i europeiske land for kulturarbeidere.

Noen konkrete tiltak som er gjennomført i prosjektperioden:

 • Gjennomføring av Reis & Ryk Kultur (R&RK). 14 dagers stipendopphold til ni europeiske land for 22 ledere og mellom-ledere i kulturbedrifter og kultur-institusjoner. Gjennomført i 2013.
 • Deltakelse i programmet Artist in Residency Nordland.
 • Reise- og arbeidsstipend til pianisten Sindre Myrbostad på to ukers arbeidsopphold i Jensens hus 2014
 • Filmkurs i bruk av Ipad, Filmfokus Vesterålen med instruktør Kolbjørn Larssen holdt kurs for ungdom i medieverkstedet, Letterkenny kultursenter.
 • Besøk av museumsdirektør Unnur Birna Karlsdóttir til Sortland Museum for å studere tamreindrift i Vesterålen.
 • Øyhjerte. Formidling av kontakt mellom Lev Vesterålen og Øst-Island/Bornholm/Færøyene for deltakelse i et forskningsprosjekt Øyhjerte som bygger på Tilbakestrøm.
 • Ove Orvik har gitt ut et hefte, Island - Språket, musikken og kulturen til skolebruk. Heftet bygger på arbeidsstipendet han hadde i Egilsstadir i 2013.
 • Gjennom føring av museumskonferansen Sild og mennesker - vandringer mellom Norge og Island på Melbu. Representanter for seks offentlige islandske museer deltok sammen med ledere for Museum Nord og en rekke interesserte tilhørere, til sammen rundt 50 personer. Islendingen var også på studietur til vikemuseet Lofotr. Samarbeidsprosjekter planlegges.
 • Gjennomføring av Rytmefôr i Vesterålen og i Eskifjord. Bedriftene Eskja og Biomar ønsket at vi satset på unge, talentfulle musikere.
 • Gjennomføring av Rimur og Rock på Sortland som gjenvisitt fra 2013. 12 unge fra Øst-Island deltok sammen med to ledere, 1 islandsk instruktør og 8 fra Sortland.
 • Fortelleren Joe Brennan deltok på fortellerfestivalen Fortellerdagan 2014 i Øksnes.
 • Gjennomføring av 10-årsmarkeringen Grenseløs energi av kultursamarbeidet mellom Vesterålen og Øst-Island i Nordens hus, Reykjavik.
 • Arbeid med 3-årig bindende avtale Edges: Three Sides of the Same Sea. Vedtatt på Øst-Island, tilslutning fra Donegal med brev fra borgermesteren og behandling i slutten av november i Vesterålen regionråds arbeidsutvalg (2014).
Reis og Ryk Kultur
Rytmefôr i Vesterålen