Kulturløft Golfstrømmen

I Vesterålen ble Tusenårsmarkeringen og Hundreårsmarkeringen sett i sammenheng, med Golfstrømmen som metafor og inspirasjonskilde.  Hundreårsmarkeringen inngikk derfor i et større utviklingsprosjekt, Kulturløft Golfstrømmen 2000 – 2005.

Øyriket Vesterålen er sammen med resten av landsdelen på leting etter en moderne nordnorsk identitet, en moderne stemme. Dette utfordres vesterålinger i alle aldre til å delta i. Ønsket er at vesterålingenes evne til omstilling og tradisjon for å knytte internasjonale kontakter fortsatt skal gi oppdrift og skape grunnlag for utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Golfstrømmen er valgt som metafor og inspirasjonskilde. Derfor vil en kombinere det lokale med det internasjonale, det historiske med moderne uttrykksformer. Det gjelder å holde seg åpne mot andre samfunn, lære og bringe kunnskapen hjem igjen.

Dette har skjedd og vil skje gjennom kulturmøter med land som den varme havstrømmen binder oss sammen med: Mexico, Guatemala, Irland og Island. Å påvise at det ikke er noen motsetning mellom det lokale og det internasjonale, ja at de tvert imot kan bekrefte hverandre og inspirere til nye måter å tenke på for kystens steder er en viktig del av markeringen, et kulturløft som startet med Tusenårsmarkeringen og munner ut i Hundreårsmarkeringen 2005.

En rekke prosjekter har vært gjennomført fram mot Hundreårsmarkeringen. Faste kunstneriske installasjoner er ferdiggjort, årlige kulturuker og kulturstafetter har vært arrangert. Eksperimenterende forestillinger med ungdom under kulturutdanning er vist og samarbeidsprosjekter med andre «golfstrømland» har knyttet varige kontakter.

Noen gjennomførte tiltak:

Tre regionale markeringsarrangement, 2005: 

 • Offisiell åpning 8.2.2005 (Andenes) med kulturministeren til stede
 • Forestilling på Island 23.7.05 (Eiðar) med unge profesjonelle kunstnere fra Vesterålen og Øst-Island
 • Avslutningsforestilling 22.10.05 (Sortland) med tilbakestrømmere

En kulturuke/festival i alle kommuner:

 • Festitur (Andøy)
 • Reginedagan (Bø)
 • Kreativ uke (Hadsel)
 • Sommer-Lødingen
 • Varme strømmer i den blå byen (Sortland)
 • Sildefest i Sildpollen (Sortland)
 • Saltfiskfestival (Øksnes)

 Andre:

 • Historiske spel/teaterstykker om hundreårsspennet (tre kommuner)
 • Konserter i alle kommuner
 • Utstillinger i fire kommuner
 • Kultursamarbeid med Øst-Island
 • Skolesamarbeid med Guatemala
 • Prosjekter med tilbakestrømmere
 • Friluftsarrangementer (tre kommuner)
 • Kultur-næringskonferanser (Island, Lødingen)
 • Seminarer/kurs (alle kommuner)
 • Barne- og ungdomsarrangementer (alle kommuner)

 

 

 

Offisiell åpning 2005
Jonni Solsvik og Valgerd Svarstad Haugland