AiR Vesterålen

AiR Vesterålen er en helhetlig kunstnerresidensordning for 5 vesterålskommuner over 4 år (opp til 15 gjester pr år)
- et felles kunstløft for Vesterålen med en internasjonal dimensjon og sterk lokal forankring og ulik fokus på hvert sted
- skal bidra til identitets- og kunnskapsutvikling, oppmerksomhet og opplevelser
-synliggjør Vesterålen og styrker kultursamarbeidet i regionen
- setter Nord-Norge på kartet
- et spleiselag mellom koordinerende kulturinstitusjoner, kommuner, fylket, kulturrådet, og lokale partnere, med midler fra SNN Samfunnsløftet i bunnen

Hovedpartnere: Nordland Akademi (NAKV), Kultursamarbeidet i Vesterålen (inkl.kommunene), Museum Nord, med stedspartnerene:

Sortland (Jennestad) - galleri/atelier og overnatting
Hadsel (Melbu) - Neptun Art/Science Lab, NAKV og Museum Nord
Bø (Vinjesjøen) - friluftsgalleri/Skulpturlandskap Nordland, Museum Nord 
Øksnes - (Nyksund) - Nyksund Retreat AS 
Andøy (Bleik) - NAROM og Andøya Space Centre 

Etterhvert som prosjektet utvikles vil det naturlig nok bli flere samarbeidspartnere. 

Bakgrunn for prosjektet
Prosjektideen kommer fra NAKVs arbeid med Neptun Art/Science Lab siden 2016, hvor vi har hatt over 20 besøkende kunstnere/fagfolk på dette programmet inkludert flere gjenbesøk. Dernest kommer ideen fra fylkets virkemiddelordning AiR Nordland, der mange ulike aktører i Nordland søker midler til kunstneropphold, uavhengig av hverandre. I Vesterålen har KULSAM hatt det største residensprogrammet her gjennom AiR Vesterålen, som har stått for en større helhet i vår region. NAKV har også fått støtte til sitt AiR Melbu som en del av Neptun Art/Science Lab. Da vi begynte å samarbeide med KULSAM om kunstneropphold under det flotte prosjektet Elvelangs, begynte vi å se nytten og behovet for å løfte AiR Nordland i Vesterålen sammen. 

Prosjektperioden sammenfaller med Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad. Det er naturlig å kople AiRV på dette etterhvert. 1. Partnermøte var nå i starten av juni og for våre partnere er det viktig at prosjektet setter spor - ARVEN etter prosjektet skal være tydelig og inspirerende og og kan hende utfordrende? Det 4-årige prosjektet koster ca 1 mill i året å drifte. Vi har fått tildelt 1,5 mill for hele prosjektet fra SNN Samfunnsløftet, resten kommer fra bla Nordland fylkeskommune, Kulturådet og egeninnsats fra partnerne. Vi er nesten i mål med finansieringa for 2021. 

Les mer her!

Banksjef i SNN Bernt Ola Nilsen, Maria Johansen, daglig leder Nordland Akademi og Anette Tunheim Jak