Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen

MUSAM inngår som del av Vesterålen kulturutvalgs virkefelt. MUSAM arbeider med saker som den enkelte kulturkskole eller kulturlivet i en enkelt kommune ikke kan gjennomføre alene, og derfor finner det naturlig å samarbeide om (for eksempel samarbeid om lærerstillinger o.a.) Kulturskolerektorene utgjør en faggruppe til støtte for koordinator. Avdelingsleder ved MDD-linja, Sortland vgs, inngår også i faggruppen.

MUSAM

Koordinator Marianne Hansen

Fast kontortid
Tirsdag 10:00 - 15:00
Fredag 09:00 - 15:15

Adresse:
MUSAM
c/o Vesterålen regionråd
Boks 243
8401 Sortland

Telefon: 76 11 14 99

musam@vestreg.no