Den kulturelle spaserstokken 2018

Utlysning: Kultursamarbeidet og kulturkontorene i Vesterålen ønsker tilbud på prosjekter for Den kulturelle spaserstokken 2018 i Vesterålen. Frist 15. august 2017.

31.07.201710:41 kultur

Kommunene i Vesterålen får hvert år tildelt midler til gjennomføring av kulturarrangementer, konserter og ulike kulturtilbud tilpasset gruppen pensjonister og eldre. Har du et prosjekt, band eller lignende som du vil presentere for denne målgruppen i 2018? Begrunnet søknad med forslag til program, hvem det passer for, opplysninger om hvilke kommuner du ønsker å ha arrangement i og pris/kostnad kan sendes til postmottak@vestreg.no. Det stilles krav om høy kvalitet og profesjonelle utøvere.

Ordningen med Den kulturelle spaserstokken gir mulighet til å søke på ekstra midler, i tillegg til de tildelte midlene hver enkelt kommune får. Vi ønsker derfor spesielt søknader som kan gi et regionalt tilbud i Vesterålen. Dersom det kommer inn tilbud på aktuelle regionale prosjekter, vil Kultursamarbeidet i Vesterålen søke på de ekstra midlene.

Søknader med tilbud til enkeltkommuner vil bli oversendt til de aktuelle kommunene.

Søknadsfrist 15. august 2017