Boklansering I mitt stille kammer

Vesterålen kulturutvalg og kulturskolesamarbeidet i Vesterålen (MUSAM) lanserer viseboka I mitt stille kammer av Sigrid Randers-Pehrson på Fortellerdagan 2018

I mitt stille kammer
22.08.201812:27 kultur

Vesterålen kulturutvalg og kulturskolesamarbeidet i Vesterålen (MUSAM) lanserer viseboka I mitt stille kammer av Sigrid Randers-Pehrson i samarbeid med Fortellerdagan 2018. Boklanseringen vil være på Arthur-brygga i Nyksund på Fortellerdagans åpningsdag fredag 31. august kl. 22.00. Det vil være presentasjon og sang ved Sigrid Randers-Pehrson, samt boksalg.

Boka I mitt stille kammer vil selges på lanseringen, samt på festivalkontoret under Fortellerdagan (31.8-2.9). Vi vil også selge to tidligere utgivelser til redusert pris. Fra mandag 3. september vil bøkerne selges på Turistinformasjonen i Vesterålen. Den ligger i 1. etasje i Rådhusgt 11 (Galleriet). Dersom du ikke bor i Vesterålen, så kan boka også kjøpes ved henvendelse til kulsam@vestreg.no Portoutgifter vil da bli lagt på salgsprisen.

I mitt stille kammer kr 250

Kvitaere enn svanen kr 150

Noteheftet Danseslått i Danseslott kr 50


Bakgrunn 
I mitt stille kammer
er en fortsettelse av viseboka og slåttesamlinga Kvitare enn svanen, som kom ut i 2003. Mange fine sanger og slåtter som ikke ble med i den første boka for 15 år siden, blir nå presentert. 

Om forfatteren

Sigrid Randers-Pehrson er fra Øksnes, og er Nord-Norges eneste profesjonelle folkesanger. Hun lærte fra Sondre Bratland da hun studerte i Rauland, og seinere ved Ole Bull Akademiet på Voss, og tok også timer hos Tormod Nordeng og Ola Bremnes. Sigrid har en mastergrad i musikkvitenskap på temaet «kveding i kor», og er lærer i komplett sangteknikk. Sigrid har gitt tallrike konserter i Norge, både offentlige konserter og institusjonsturneer.

Sigrid Randers-Pehrson jobbet som MUSAM-koordinator fra 1999 til og med 2014. Hun har vært svært delaktig i de mange folkemusikk prosjektene Kultursamarbeidet i Vesterålen og MUSAM har hatt de siste 20 årene. Sigrids arbeid med viseboka I mitt stille kammer, er i hovedsak utført i perioden da hun jobbet som MUSAM-koordinator. Vi er svært glad for å endelig kunne presentere mer fra folkemusikktradisjonen i Vesterålen.  

MUSAM 30 år 

Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen ble etablert i 1988, og har i år 30 års jubileum. Utgivelsen av boka vil være første del av markeringen. Det arrangeres videre 5 workshops og ei festforestilling søndag 4. november som setter fokus på MUSAM sin rolle som en viktig pådriver for regionale kulturtiltak for barn og unge i samarbeid med kulturskolene, musikklinja og frivillig kulturliv i Vesterålen.

Sigrid Randers-Pehrson