Tvibitstigen

Tvibitstigen er en støtteordning som gir unge mennesker i Nord-Norge muligheten til å realisere sine egne ideer og prosjekter innen kulturelle og kreative prosjekter.

Søknadsfrist 15. mars
20.02.201907:48 kultur

Tvibitstigen gir deg støtte, veiledning og utstyr til å gjennomføre akkurat det du brenner for, eller det som skal til for at du når dine mål innen kulturelle og kreative prosjekter.

Tvibitstigen er positive til det meste av prosjekter, men gir ikke støtte til innkjøp av utstyr til privat bruk, prosjekter som allerede er gjennomført og man kan ikke søke inn midler til egen lønn gjennom Tvibitstigen. Hvis du har fått støtte fra Tvibitstigen tidligere, kan du søke på nytt, men Tvibitstigen støtter ikke samme prosjekt flere ganger, eller samme type aktivitet/gjentakende aktivitet. 

For å søke må du være maks 30 år og bosatt i Nord-Norge.

Neste søknadsfrist er 15. mars 2019

Les mer her 

(Tvibitstigen er knyttet til Tvibit i Tromsø)