Søknadsfrist for Sceneinstruktøren i Vesterålen

Lag og foreninger som trenger hjelp til teateroppsetning eller annen scenisk produksjon for våren 2019 må søke innen 1. desember.

22.11.201809:38 kultur

Sceneinstruktøren i Vesterålen tilbyr lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning eller annen scenisk produksjon gratis hjelp. 

Tjenesten sceneinstruktøren tilbyr dekker bl.a.:

  • Iscenesetterlse (regi og instruksjon)
  • Tekst- og dramaturgihjelp
  • Konseptutvikling og konsulenthjelp
  • Samarbeidsprosjekter kulturskole

Søknadsfrist 1. desember.

Bruk søknadskjema for Sceneinstruktørene i Nordland:

Søknadsskjema Sceneinstruktør


Søknad for Vesterålen sendes til tomlen@nfk.no