Kulturkonferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen

Vesterålen kulturutvalg markerer 35 år med kultursamarbeid i Vesterålen med kulturkonferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen.

16.10.201811:30 kultur

Denne høsten markerer Vesterålen kulturutvalg to jubileer. Først ute er MUSAM, kulturskolesamarbeidet i Vesterålen, som markerer 30 års samarbeid med flere workshops og ei jubileumsforestilling søndag 4. november. Mandag 5. november fortsetter vi feiringen, og markerer 35 års Kultursamarbeid med kulturkonferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen.

Gjennom Vesterålen kulturutvalg løser kommunene i Vesterålen en rekke kulturoppgaver i fellesskap. Vi leder prosjekter og innsatsområder som f.eks. Laterna Magica, TellTur, Friluftsskoler, Elvelangs og bekk-i-mellom, bokutgivelse innenfor folkemusikk, fordypningstilbud i musikk og artist in residencyprosjekt.  Fokuset for arbeidet vårt i dag, er mye likt arbeidet i oppstarten. Vi har fortsatt fokus på å utvikle nye prosjekter, og samarbeid med ulike aktører er et viktig grunnlag for å lykkes.

 

Kreativ drivkraft for Vesterålen

Vesterålen har en kreativ drivkraft. I tillegg til fellesprosjekter i Vesterålen kulturutvalg, jobbes det godt i den enkelte kommune med et bredt og godt kulturtilbud, spesielt rettet mot barn og unge. Arbeidet skjer i et samspill mellom den offentlige kultursektoren og det frivillige kulturlivet. I tillegg har Vesterålen profesjonelle kulturaktører, som både står på egne ben, og som bidrar i et samspill med offentlig- og frivillig kultursektor. Et næringsliv som støtter utvikling av et bredt kulturtilbud i Vesterålen er også viktig for å kunne lykkes sammen som kulturregion.

Kulturkonferansen Kreativ drivkraft for Vesterålen vil ha fokus på at kulturfeltets arbeid har betydning for utviklingen av Vesterålen, nå og i framtiden. I tillegg til kulturens egenverdi gjennom opplevelse og deltakelse, bidrar vi til å utvikle kreativitet, identitet og evne til samhandling. Ressurser og kraft som Vesterålen trenger for å skape bolyst, mangfold og for å utvikle regionen.

 

Konferansen skal være i Kulturfabrikken Sortland og vil være åpent for alle. Den arrangeres kl. 17.00-20.00, slik at flere får muligheten til å delta. Vi har invitert representanter fra næringslivet, profesjonelle kulturaktører, frivillige, politikere og ansatte i offentlig kultursektor til å bidra.

Påmelding til konferansen

Slik startet Vesterålen kulturutvalg
Det var etter innspill fra en av kultursjefene i Vesterålen, som førte til ideen om å prøve ut et mer formalisert samarbeid på kultursiden. Inspirasjonen til mer samarbeid kom fra den store vesterålsmarkeringen under Festspillene i Nord-Norge i 1980. Flere rådmenn og kulturpolitikere var pådriver for å få til et Kulturprosjekt i Vesterålen. Etter flere søknadsrunder, lyktes man til slutt å få penger til prosjektet fra såkalte Nord-Norgemidler i 1983. Både målsetting og arbeidsoppgaver i prosjektet vektla særlig de distriktspolitiske sidene.

 

Kulturprosjektet i Vesterålen koblet tanken om kultur og regional utvikling sammen lenge før det ble et tema i distrikts-Norge. Da forsøksperioden var fullført etter 2,5 år, var hovedkonklusjonen at regionalt kultursamarbeid kan være en effektiv strategi for ny og større kulturell handling. Prosjektet kunne også vise til nye muligheter for samarbeid på tvers, f.eks. i forhold til skole og næringsliv. Prosjektperioden gav en optimistisk tro på at “det meste er mulig” gjennom samarbeid.

 

I 1986 vedtok kommunene å etablere et fast kultursamarbeid knyttet til Vesterålen regionråd. Det ble etablert et eget politisk sammensatt kulturutvalg og 1,5 stilling i sekretariatet. Andre regionale ordninger som bokbuss (nedlagt i 2015), MUSAM og friluftsrådet ble etter hvert knyttet til samarbeidet, og utgjør i dag Vesterålen kulturutvalg.

 

Lena Daren
I 2017 startet friluftsrådet prosjektet Friluftsskoler, og i andre prosjektår hadde friluftsskolene i Vesterålen 103 deltakere
Fra Kultursamarbeidets viseboklansering I mitt stille kammer i august, med forfatter Sigrid Randers-Pehrson
Bjørn Eide
Elvelangs og bekk-i-mellom har siden 2015 vært Kultursamarbeidets største publikumsarrangement
Mareno Leonhardsen, Bladet Vesterålen
Tusenårsmarkeringen i Vesterålen ble markert med et stort arrangement ombord på et kystvaktskip ute ved Jennegga. Ambassadører fra Mexico, Guatemala og Island deltok. Dette var på mange måter starten på de største kulturprosjektene Kultursamarbeidet har hatt: Kulturløft 2001-2005 og Kunst og kulturstrøm 2006-2014.
Avisoppslag fra Bladet Vesterålen 1983