Prosjekttilskudd Ung kulturstrøm

Ung kulturstrøm lyser ut prosjektmidler som skal bidra til flere unge kulturproduksjoner i Vesterålen.

Kultursamarbeidet har ennå prosjektmidler som unge kulturprodusenter kan søke på i 2018.

Er du i tilbakestrømsnettverket kan du søke prosjekttilskudd knyttet til egne prosjekter du ønsker å gjennomføre i tilknytning til festivaler og kulturdager i Vesterålen. Med dette ønsker vi å stimulere til flere unge produksjoner i de etablerte kulturarrangementene i Vesterålen. Tilbakestrømmere som har vært registrert hos oss, er under 35 år og som er flyttet hjem, kan også søke på denne ordningen. Man kan søke om inntil kr. 10.000,-. Tilskuddet skal i hovedsak gå til reise og kostnader ved å ha framvisning i Vesterålen.

 

Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med festivaler og kulturdager i Vesterålen for å høre om de er interessert i din produksjon. Får du positiv respons, kan du søke Kultursamarbeid om prosjektstøtte. Søk fortløpende i løpet av våren 2018.

Rose Lund Reinsnes med opera på Elvelangs og bekk-i-mellom