LUXe fra Donegal kommer tilbake til Vesterålen

Landskapsteateret LUXe fra Donegal i Irland kommer til Bø i Vesterålen i neste uke for å jobbe med en utendørsproduksjon.

12.01.201808:34 kultur

I neste uke kommer landskapsteateret LUXe fra Donegal i Irland til Bø i Vesterålen. Besøket deres er en del av prosjektet «Between the Waters» som Kultursamarbeidet i Vesterålen og Donegal County Council har utviklet i lag med LUXe.

Prosjektet skal styrke det kunstneriske innholdet i utendørsarenaer i Vesterålen. Alle produksjonene følger samme struktur, og har noen felles elementer, men vil også ha ulikt innhold. Produksjonene bygger på vår historie og nærheten til havet, samt at alle visningene skjer i den mørke tiden av året. LUXe har tidligere bidratt på åpningen av Nordlyst i Andøy, og nå sist på Elvelangs og bekk-i-mellom i Hadsel.

Dette sier LUXe om arrangementet i Bø:

“On Sunday afternoon as the blue sky turns to night we join together in a lantern procession to celebrate the imaginary journey of the moonboats. The refracted dancing reflections of the crescent moon on the water.

 LUXe, a landscape theatre company from Donegal, Ireland will work with the community of Bø to make a spectacle that celebrates stories of the sea and the returning of the light."

Alle er hjertelig velkommen på et spennende lysfest i fjæra med LUXe, Bø gym og turn og Bø kystlag.Produksjonen er kalt «Månebåtens reise», og de lokale samarbeidspartnerne er Kultursamarbeidet i Vesterålen, Bø kommune, Bø gym og turn og Bø kystlag. Barn og ungdom i Bø gym og turn vil øve med de irske kunstnere hele uka, og på søndag 21. januar vil de opptre sammen med LUXe. Arrangementet vil være ute og i Bøhallen der Bø kystlag deltar med salg av fiskesuppe og ferskfiskball, kaffe og vafler. Når kunstnerne kommer i neste uke, vil location for utearrangementet avgjøres.

Bjørn Eide
LUXe på Elvelangs og bekk-i-mellom 2017
LUXe
Fra et av LUXe sine arrangement i Irland