3000 deltok på Laterna Magica

Tusen takk til alle samarbeidspartnere og deltakere på filmfestivalen Laterna Magica.

01.12.201708:34 kultur

Filmfestivalen Laterna Magica for barn og unge i Vesterålen ble arrangert for 26. gang den 13.-20. november 2017. Rundt 290 barn, unge og voksne var direkte involvert i skapende eller organisatoriske aktiviteter knyttet til festivalen. 158 av disse deltok direkte i filmproduksjon gjennom å levere film til filmkonkurransen Laterna Magica.

Festivalen var godt besøkt med 3000 deltakere. 1715 av disse var barn og unge som deltok på skolefilm/barnehagefilm i Kulturfabrikken.  

25 år med Laterna Magica ble markert under årets festival, bl.a. med en jubileumsutstillingen. Sentralt i festivalen er de som driver filmproduksjon. 875 filmer er levert til filmkonkurransen i løpet av 25 år. Det betyr at 4000-5000 barn og unge har medvirket til filmproduksjon i Vesterålen siden Laterna Magica startet. Mange av de har også deltatt på filmkurs. Bare de siste 7 årene har 500 deltatt på våre 50 filmkurs.  Sentralt i festivalen er også barn og unges deltakelse i selve produksjonen av festivalen. Her er samarbeidet med medielinja, musikklinja og kulturskolen grunnlaget for å få dette til. 

Arrangører for Laterna Magica 2017: Kultursamarbeidet i Vesterålen og Kulturfabrikken Sortland KF, Hadsel videregående skole, Sortland videregående skole, Vesterålen friluftsråd, Bjørklundparkens venner, Sortland museum, Sceneinstruktøren i Vesterålen.