Produksjonsresidense i Vesterålen

Kulturfabrikken Sortland åpner huset for tilbakestrømmere og unge kulturutøvere i regionen med gode prosjekt og behov for lokaler til å produsere i. Også andre kommuner i Vesterålen kan være aktuell for produksjonsresidense.

Du kan søke om å bruke tilgjengelige rom og saler i Kulturfabrikken Sortland til øving og produksjon. På Kulturfabrikken finnes øvingsrom for musikk, dansesal, dramasal, Blåboksen (blackbox), Møysalen (stor sal), kunstrom, lydstudio m.m. Bruk av lokalene vil være gratis. Kultursamarbeidet kan dekke reise i forbindelse med sommerproduksjon på inntil 3000,- for registrerte tilbakestrømmere.


Som takk for lånet av produksjonsrom, vil Kulturfabrikken Sortland gjerne at resultatet formidles for publikum på Kulturfabrikken. Hva og hvilken form formidlingen skal ha, kommer jo helt an på prosjektet. En konsert, en arbeidsprøve, et foredrag, en tekst, en film, en utstilling…

Send en KORT søknad som beskriver ditt prosjekt, hva slags rom du ser for deg å trenge, tidsperiode og hvordan du kan tenke deg å formidle det i Kulturfabrikken. (NB! Formidling av prosjektet trenger ikke skje i sommer!). Søker du reisestøtte, legger du ved et budsjett/reiseplan. Prosjektperioden er juli til medio august.

Du kan også søke for julen og neste sommer – altså sommeren 2019
Send søknad på e-post til produsent tara@kulturfabrikkensortland.no, eller ring 76 10 92 70 eller 415 87 520. Søknader behandles fortløpende.

Har du lyst å produsere i en annen kommune enn Sortland, ber vi om at du tar kontakt med kultursjefen i den aktuelle kommunene, og spør om mulighetene for produksjonsresidense. Kultursamarbeidet vil også dekke reise her etter betingelsene nevnt over. Kontakt kultursjefer