Ledig stilling som MUSAM-koordinator

MUSAM er et samarbeidsorgan for kulturskolene i Vesterålen. Vi har nå ledig 30 % stilling som MUSAM-koordinator.

Vesterålen regionråd er et samarbeidsorgan for Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes kommune. I regi av regionrådet samarbeider kommunene om viktige oppgaver innen regionalpolitikk, kultur, reiseliv og kompetanse. MUSAM er et samarbeidsorgan for kulturskolene i Vesterålen, og stillingen inngår i Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Vesterålen regionråd søker etter MUSAM-koordinator i 30 % stilling.

 

Vi søker en medarbeider med høyere utdanning innen kulturfag, og relevant praksis fra kulturfaget og/eller administrasjon. Personlige egenskaper vektlegges, og det er ønskelig med prosjekterfaring. Kontorsted er hos Vesterålen regionråd, Sortland. Den som ansettes må disponere bil.

Lønn og arbeidsvilkår i h.h.t gjeldende tariff.

MUSAM arbeider med saker som den enkelte kulturskole eller kulturlivet i en enkelt kommune ikke kan gjennomføre alene, og derfor finner det naturlig å samarbeide om. Kulturskolerektorene utgjør en faggruppe til støtte for koordinator. Avdelingsleder ved MDD-linja, Sortland vgs. inngår også i faggruppen. Aktuelle oppgaver:

  • Kompetanseutvikling i form av regionale kurs
  • Koordinere regionale opplæringstilbud rettet mot kulturinteresserte barn og unge i Vesterålen
  • Opprettholde dialog med regionale aktører innenfor kulturfeltet

For nærmere informasjon, kontakt daglig leder i Kultursamarbeidet, Vibeke Suhr, telefon 902 58 606.

 

Vesterålen regionråd benytter seg av Sortland kommunes elektroniske søkeportal. Dette betyr at kun søknader sendt via kommunens elektroniske søknadssystem vil bli tatt i betraktning. For å søke på stillingen: https://visma.sortland.kommune.no/recruitment


DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med kommunens HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00. 

 

Søknadsfrist 13. juni