Søknad om bruk av sceneinstruktøren i Vesterålen

Lag og foreninger som ønsker hjelp til teaterproduksjon eller annen scenisk produksjon høsten 2018, må søke innen 1. juni 2018.

Søknadsskjema
23.11.201710:33 kultur

Sceneinstruktøren i Vesterålen bistår lag, foreninger, skoler, enkelt prosjekter med sceniske produksjoner. Tilbudet er gratis. Søknadsfrist er 1. juni 2018 for de som ønsker hjelp høsten 2018.

Hva kan sceneinstruktøren tilby?

  • Hovedansvar for regi/instruksjon m.m. ved oppsetninger i Vesterålen
  • Bistå lokal instruktør med teater- og revyoppsetninger (Teknisk regi)
  • Dramaturgi. Bistå med valg av manuskript eller materiale, samt bearbeidelse/omarbeidelse og utvikling (Konsulent)
  • Samarbeide om, eller gi instruksjon til kreativ bruk av scenografi, lys, lyd og spesial effekter

MOTSTRØMS 2013