Tildeling av reise- og arbeidsstipend til Øst-Island

Svein Erik Tøien er tildelt reise- og arbeidsstipend til Øst-Island. Gjennom samarbeidet som Vesterålen kulturutvalg har med Austurbrú, tilbys hvert år et arbeidsopphold. Ulike kommuner på Øst-Island har vært vertskap for ordningen. I år er det Vopnafjörður kommune som er vertskap.

30.08.201710:41 kultur

Svein Erik Tøien er utdannet sivilarkitekt og bosatt i Nyksund, Øksnes. Han har arbeidet med fotografi som uttrykksform siden tidlig ungdom, og er i denne sammenheng selvlært. De siste årene har han drevet deltids profesjonell fotografivirksomhet. Sammen med sin kone, Marie Mjaaland, driver han Nyksund ART Gallery hvor Svein Erik stiller ut sine fotografier.

Under sitt opphold på Island vil han jobbe med et prosjekt han kaller «Heartbeats of Nature».

Marie Mjaaland
Svein Erik Tøien
Svein Erik Tøien